TAO

17 tekstów – auto­rem jest TAO.

Dlacze­go człowiek tak go­ni za miłością? Czy aby nie dla złud­ne­go poczu­cia wyjątkowości..? 

myśl • 13 października 2014, 22:21

Bełkot,na­wet naj­bar­dziej in­te­lek­tual­ny,na­dal po­zos­ta­je tyl­ko bełko­tem.......... także mój własny;-P. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lipca 2014, 20:44

Nie um­niej­szaj mo­jej war­tości,żeby pod­nieść własną.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lipca 2014, 01:46

Jeżeli człowiek użala się nad bez­nadziej­nością da­nej sy­tuac­ji to znaczy,że jest ona na ty­le kom­forto­wa,że może so­bie na to pozwolić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 maja 2014, 19:09

Ubiorę się w tą myśl,jak w let­nią su­kienkę.. i więcej już nie po­mylę miłości...z in­tensyw­nością przeżyć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 kwietnia 2014, 21:59

Biję się z myśla­mi,oby ofiar w ludziach nie było. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2013, 20:24

Człowiek działa w ciągłym sche­macie,na­wet myśli tak,jak go te­go nauczono. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 grudnia 2013, 19:04

Czas zos­ta­wia zmar­szczki na twarzy,cze­kanie na duszy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2013, 00:01

Wszys­cy cho­wamy twarz za jakąś maską....,gorzej.. jeżeli zaczy­nają się zrastać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 października 2013, 21:36

Męczy mnie już ta od­wie­czna wal­ka o własną tożsa­mość,o zacho­wanie siebie...,a prze­cież nie mogę być tyl­ko pro­duk­tem ocze­kiwań innych. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 października 2013, 12:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 października 2014, 00:19Leonaki sko­men­to­wał tek­st Dlaczego człowiek tak go­ni [...]

13 października 2014, 22:21TAO do­dał no­wy tek­st Dlaczego człowiek tak go­ni [...]

11 sierpnia 2014, 21:57TAO sko­men­to­wał tek­st kłamstw słuchają mi­liony , [...]

3 sierpnia 2014, 23:40TAO sko­men­to­wał tek­st Z miłości leczy tyl­ko [...]

31 lipca 2014, 16:36TAO sko­men­to­wał tek­st Małżeństwo z rozsądku to [...]

23 lipca 2014, 20:44TAO do­dał no­wy tek­st Bełkot,nawet naj­bar­dziej in­te­lek­tual­ny,na­dal po­zos­ta­je [...]

23 lipca 2014, 20:38TAO sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna prze­ma­wia do ko­biety [...]

22 lipca 2014, 18:45TAO sko­men­to­wał tek­st Emocje są naszym og­ra­nicze­niem.